Kata Sambutan Kepala Sekolah

By Doni Maris Indra 21 Apr 2020, 21:16:53 WIB

Assalamualaikum Wr. Wb

 

Data Pribadi

 

 1. Nama                                     :   FAHMI HADIAN, S.Pd, M.Pd.
 2. NUKS                                     :   18023L0581106241052467
 3. NUPTK                                   :   2457753654200003
 4. NIP                                         :   197511252000121002
 5. Jabatan                                   :   Guru Pembina
 6. Pangkat/Golongan                  :   Pembina TK. I, IV/b
 7. Masa Kerja sebagai Guru       :   18  Tahun  02  Bulan
 8. Jenis Kelamin                         :   Laki-laki
 9. Tempat, tgl lahir                      :   Palembang, 25 November 1975
 10. Alamat Rumah                        :   Jl. Merdeka KP. IV Muara Kelingi
 11. Pendidikan Terakhir                :   S-2 Pendidikan Manajemen Pedidikan
 12. TMT Jabatan Kepala Sekolah :   04 September 2020
 13. E-mail                                      :  sman1kelingi@gmail.com
 14. Instansi                                    : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 1. Nama Sekolah                  :   SMA Negeri Muara Kelingi
 2.  Alamat Sekolah               :   Jl. Merdeka KP. IV RT. 09  Muara Kelingi
 3. Kecamatan                       :   Muara Kelingi
 4. Kabupaten                        :   Musi Rawas
 5. Provinsi                             :   Sumatera Selatan
 6. Nomor Telepon Sekolah   :   -
 7. Nomor Statistik Sekolah   :  30111606032
 8. E-mail                                :   sman1kelingi@gmail.com
 9. Website                             :   www.sma1kelingi.sch.id